Tot i que assumim que l’educació inclusiva és el model d’escola que volem, que hi ha nombrosos estudis que n’avalen els beneficis per totes les persones i, fins i tot, un marc legislatiu amb els ODS, la LOMLOE i el ben sabut DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, encara hi ha un gran desconeixement sobre com afavorir la inclusió i la diversitat reals i efectives a les aules. 

Tant és així que els agents implicats en l’educació dels infants reclamen la necessitat de disposar de recursos i eines eficients per tal d’abordar les pràctiques educatives inclusives des d’una perspectiva global, que ajudin a tots els infants a participar i progressar amb èxit en el context escolar, social i familiar. 

Per fer-ho, cal ampliar els coneixements teòrics sobre els diferents perfils d’aprenentatge i els recursos pràctics per a la personalització de l’aprenentatge a disposició del professorat, de forma que empoderi a tota la comunitat educativa en conjunt, alhora que es realitza una intervenció professionalitzada, reflexiva i significativa a les aules per tal de garantir una educació inclusiva real. 

Reivindicant la riquesa de la diversitat amb DTotes

A la Fundació Diverse estem especialitzats en l’atenció de nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge d’origens diversos, focalitzant-nos en les diferències funcionals, comunicatives, lingüístiques, cognitives i/o socioemocionals que presentin. 

En concret, mitjançant el nostre programa DTotes, acompanyem els infants, les famílies i a tota la comunitat educativa a seguir el camí cap a un model d’escola inclusiva per tal de garantir una educació de qualitat, diversa i equitativa per a tots els infants. 

DTotes acompanya els docents a generar els espais que propiciïn comportaments inclusius a partir de recursos específics, formació i eines inclusives per tal de dotar els infants d’habilitats socials, personals, emocionals i cognitives. 

DTotes ja és a les escoles!

Estem molt contentes d’anunciar que el Programa DTotes s’inicia aquest curs com a pilot a dos centres de màxima complexitat, de forma que 340 infants i els seus docents rebran intervenció en inclusió. 

En concret, aquest mes d’Octubre hem començat el desplegament de DTotes a l’escola Joan Miró i l’IE Antaviana. 

L’equip de professionals de la Fundació Diverse, especialistes en l’àmbit de la psicologia, la neuropsicologia i la logopèdia treballem de la mà dels mestres, pedagogs, docents i educadors que busquen afavorir la inclusió i que col·laboren activament amb nosaltres. Tots ells són imprescindibles per a treballar en la consecució del model d’escola inclusiva. 

Membres de l’equip de DTotes treballant en una dinàmica de cocreació conjunta amb docents de l’Escola Joan Miró. 

Amb aquest tipus de sessions propociem la reflexió conjunta, la generació d’idees i el treball col·laboratiu, per tal d’obtenir informació que ens ajudarà a configurar un diagnòstic sobre el nivell d’inclusió al centre. 

Com ho fem

Com apuntàvem, la intervenció a l’aula és essencial per tal que tots els infants i, en especial, aquells amb dificultats de l’aprenentatge, se sentin recolzats i motivats mitjançant eines i estratègies adaptades al seu context, de forma que puguin arribar a assolir tot el seu potencial, i en conseqüència, tenir èxit escolar i personal. Per aconseguir-ho, els docents han d’estar preparats per generar espais socioeducatius i emocionals inclusius. Així ho fem amb el Programa DTotes: 

Què oferim

En concret, des de Diverse donem suport a  les escoles o entitats educatives participants al Programa DTotes, a través de: 

  • Formació teorico-pràctica del programa per apropar coneixements i estratègies per donar suport a l’escola inclusiva acreditat i orientat a l’equip educatiu del centre. 
  • Foment del canvi de mirada i cultura d’inclusió a l’escola, amb la finalitat d’esdevenir una metodologia de centre, sostenible i aplicable a l’escola en el futur.
  • Avaluació de l’estat d’inclusió tant del centre com de l’equip de professionals a través d’una eina d’avaluació. 
  • Assessorament a la comunitat educativa per donar suport i recursos específics en tots aquells aspectes rellevants per a la millora i integració de la inclusió.  
  • Juntament amb l’equip docent, co-seguiment a les famílies dels infants atesos per mestres que participen al projecte, amb prèvia comunicació i autorització del tutor/a de l’infant.  
  • Dotació d’eines per la personalització de l’aprenentatge a través de l’avaluació de l’infant i l’anàlisis del perfil d’aprenentatge de manera coordinada.  

 

Programa DTotes, l’educació és de qualitat si és de totes.