La nostra feina

La nostra feina

Intervenim en la societat vulnerable per a propiciar un canvi significatiu en el seu entorn, benestar i futur.

Intervenim en la societat vulnerable per a propiciar un canvi significatiu en el seu entorn, benestar i futur.

Què fem

Què fem

A Diverse ens focalitzem en projectes socials innovadors, sostenibles i integradors per tal d’oferir un suport a la població socialment més vulnerable, amb especial èmfasi en el col·lectiu infantil.

La nostra tasca s’estructura en 3 línies d’actuació centrades en projectes propis i col·laboracions externes.

A Diverse ens focalitzem en projectes socials innovadors, sostenibles i integradors per tal d’oferir un suport a la població socialment més vulnerable, amb especial èmfasi en el col·lectiu infantil.

La nostra tasca s’estructura en 3 línies d’actuació centrades en projectes propis i col·laboracions externes.

Qué hacemos

PROJECTES PROPIS

PROJECTES PROPIS

DLec
DLec
Qué hacemos

COL·LABORACIONS EXTERNES

Llibre dislèxia

VEURE MÉS

Llibre dislèxia

Diverse s’ha unit a un equip d’especialistes destacat per produir un llibre dissenyat per a pares i professionals, amb l’objectiu d’explorar i normalitzar la dislèxia. Explica la dislèxia usant una metàfora que permeti als nens entendre aquest trastorn i parlar-ne, mentre els ajuda a treballar alguns conceptes i estratègies psicològiques relacionades amb aquesta condició, així com a construir una actitud resilient que ajudi a “portar” la dislèxia.

VEURE MÉS

Save the Children

Save the Children

La col·laboració consisteix a dur a terme el Projecte On Tot Comença: Educació Infantil Primerenca 0-6 anys, en el qual es realitzarà una intervenció socioeducativa innovadora que té com a objectiu incrementar els nivells d’estimulació primerenca i benestar dels nens i nenes entre 0 i 6 anys, amb especial focus en aquells nens amb clar risc de pobresa i exclusió social i les seves famílies.

Educo

Educo

L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a complir el dret a una educació equitativa, a través del treball en espais de migdia que propiciïn entorns educatius de qualitat, protectors i inclusius, integrats al projecte educatiu dels centres d’educació primària i infantil. Per aconseguir-ho, es proposa implementar una actuació integral a l’espai de migdia, en centres educatius amb què col·labora Educo en el marc del projecte de Beques Menjador.

Tec LA

Tec LA

L’objectiu d’aquest projecte és fomentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques a estudiants d’educació infantil, primària i secundària.

Àrea d'Hospitalització d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques

Àrea d'Hospitalització d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques

La nova Àrea d’Hospitalització d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques, més àmplia i lluminosa, proporcionarà als infants ingressats i les famílies un benestar emocional que impacta directament en el seu estat d’ànim; habitacions individuals tant a la zona infantil com d’adolescents, zona de trasplantament o àrees de joc i descans com ara el nou gimnàs, l’aula o el menjador.

Fundació NPH Honduras

Fundació NPH Honduras

L’objectiu de la nostra col·laboració amb la Fundació NPH Honduras és compartir contingut teòric, assessorar i oferir formació telemàtica als professionals sobre aspectes del neurodesenvolupament en nens i nenes, trastorns del llenguatge o de la comunicació i altres dificultats d’aprenentatge.

Intermón Oxfam

Intermón Oxfam

La nostra col·laboració amb Intermón Oxfam consisteix a donar suport en el repte de crear una xarxa de llars d’infància comunitàries amb l’objectiu de facilitar un accés equitatiu als infants petits i als seus progenitors. A més, es pretén innovar en el sector i proporcionar formació professional exhaustiva, integral i inclusiva basada en la metodologia Pikler per oferir una bona atenció a la infància.

She Bistro

She Bistro

She Bistro és un restaurant que neix amb la següent missió social: oferir oportunitats laborals gratificants i adaptades a les seves necessitats a dones que han estat víctimes de la violència de gènere i a persones amb diversitat funcional. She Bistro ofereix un entorn acollidor,  empàtic, segur, agradable i càlid tant per a les persones que hi treballen i hi creixen professionalment com per a les que hi vulguin anar a dinar o a sopar.

Com ho fem

Per a realitzar canvis significatius en el context social ens basem en metodologies amb evidència científica.

Cómo lo hacemos
Cómo lo hacemos

Creiem en les persones i en el seu potencial de desenvolupament.
Centrem les nostres intervencions en elles a fi de promoure
noves oportunitats de canvi i millora social.

Creiem en les persones i en el seu potencial de desenvolupament.
Centrem les nostres intervencions en elles a fi de promoure
noves oportunitats de canvi i millora social.