L’educació és de qualitat si és

L’educació és de qualitat si és

Presentació

DTotes impulsa el model d’escola inclusiva per tal de garantir una educació de qualitat, diversa i equitativa per a tots els infants. El programa posa èmfasi en la identificació de les barreres i la desigualtat d’oportunitats amb què es troba una part significativa de l’alumnat per transformar-les en facilitadors per a l’èxit educatiu. DTotes advoca per una societat justa i reivindica la diversitat com un valor afegit a l’aula que dota els infants d’habilitats socials, personals, emocionals i cognitives per afrontar els reptes al llarg de la vida.

Acompanyem la comunitat educativa per promoure:

Universalització

Comprèn la naturalesa de la societat i entén la diversitat, l’heterogeneïtat i l’excepcionalitat com la seva essència.

Inclusió

Fa front a la segregació d’espais físics, socials, funcionals i d’aprenentatge.

Personalització

Adapta les dinàmiques pedagògiques per tal que siguin flexibles, accessibles per a tots els estils i ritmes de desenvolupament.

Coordinació
en xarxa

Integra els recursos, suports i serveis a la comunitat educativa que vetllen per tots els infants.

Què fem

DTotes acompanya la comunitat educativa durant tres cursos acadèmics i l’empodera per a la inclusió de tot l’alumnat.

Com ho fem

Fes clic a la imatge per fer més gran

A qui ens
adrecem

DTotes incideix de manera universal en el conjunt de l’alumnat per detectar, avaluar i personalitzar els processos evolutius, relacionals i d’aprenentatge, generant impacte significatiu en la funcionalitat i benestar socioemocional dels infants.

Actuem potenciant les metodologies d’aprenentatge multinivell, ajustant la intervenció a les característiques individuals de l’alumnat.
Posem especial èmfasi en la infància més vulnerable, focalitzant-nos en les diferències en l’àmbit comunicatiu, lingüístic, cognitiu, socioemocional i/o funcional que presenti.

0
INFANTS ATESOS
0
DOCENTS FORMATS
0
CENTRES ON
S’IMPLEMENTA

Comunitat
DTotes

El programa DTotes s’adreça a centres educatius de màxima complexitat de Barcelona. El programa actualment està present, en fase pilot, a dues escoles:

  • Escola Joan Miró
  • Institut Escola Antaviana

DTotes som un equip de professionals de l’àmbit de la psicologia, la neuropsicologia i la logopèdia de la Fundació Diverse que treballem de la mà d’altres professionals de l’educació, mestres, pedagogs, docents, educadors i d’altres centres i entitats que donen servei a la inclusió i que col·laboren activament amb nosaltres. Aquests actius són imprescindibles per a continuar creixent i apostant per aquest “procés sense fi per trobar maneres més eficaces de respondre a la diversitat” (Ainscow, 2005).

Contacte

Si vols saber-ne més, escriu-nos a:
dtotes@fpdiverse.org

Contacte

Si vols saber-ne més,
escriu-nos a:
dtotes@fpdiverse.org