Actualitat

Més de 600 cribratges amb infants durant aquest curs

Més de 600 cribratges amb infants durant aquest curs

Durant aquest curs, a la Fundació Diverse hem realitzat més de 600 cribratges a les escoles i centres oberts on estem presents amb la nostra metodologia DLec. L’objectiu d’aquests cribratges és valorar el rendiment lectoescriptor dels infants que cursen les etapes educatives compreses entre P5 i quart de Primària, amb vistes a atendre’ls de manera personalitzada i adequada als obstacles que puguin manifestar, sobretot, en l’aspecte lectoescriptor.  

Els cribratges que duem a terme consten de dues parts: per una banda, els nostres tècnics realitzen in situ tota una sèrie de proves individuals d’agilitat i comprensió lesctoescriptores concebudes per detectar si el seu rendiment es troba dins de la normotipicitat; per l’altra, els mestres d’aquests infants s’encarreguen d’executar algunes proves concretes i dirigides a tota la classe en conjunt, com ara un dictat i una prova d’expressió escrita que després corregeixen també els nostres experts.  

Es tracta d’un procés exhaustiu i laboriós que es completa després amb tot un seguit de reunions amb els mestres, els educadors i els psicòlegs dels infants per concretar la intervenció DLec que es durà a terme. La intervenció es farà a nivell grupal per a tots els infants que es trobin un pèl per sota del rendiment esperat i, en el cas de detectar infants amb més dificultats i susceptible de presentar un trastorn d’aprenentatge, es realitzaran una sèrie de reunions amb mestres, educadors, etcètera, per tal d’iniciar amb ells la fase intensiva del programa DLec.  

A la Fundació Diverse creiem en una educació plural, inclusiva, equitativa, diversa i basada en uns pilars de companyonia, igualtat i justícia social. En aquest sentit, la metodologia DLec ens ofereix la possibilitat d’arribar als infants d’entorns vulnerables que palesen uns nivells lectoescriptors normotípics però també, i molt especialment, als nens i les nenes als quals els costa més aquest procés d’aprenentatge. Els cribratges són la primera fase necessària per copsar aquesta realitat i per poder actuar-hi de manera beneficiosa per a aquests petits. 

Continuem aplicant la metodologia DLec als centres oberts

Continuem aplicant la metodologia DLec als centres oberts

El mes de juliol continuem aplicant la metodologia DLec als centres oberts on estem presents. El mètode DLec pretén afavorir que els infants amb diferents nivells d’habilitat lectoescriptora puguin aprendre a llegir i a escriure amb l’ajut d’un suport visual i logístic i d’una narrativa que els permeti ampliar el seu ventall lèxic i entrenar la seva expressió i compresió orals. En Lec és el gosset protgonista de la narrativa DLec: és amb en Lec, justament, que els infants s’introdueixen en l’aprenentatge de la lectoescriptura i en el descobriment de les diferents tipologies textuals; tot plegat adaptat sempre al seu nivell lectoescriptor i a l’etapa educativa que els correspon. La metodologia DLec es distribueix en tres fases: preventiva, grupal i intensiva, sent la intensiva una fase reservada per als nens i nenes amb més dificultats d’aprenentatge. 

A la imatge observem com una professional experta en DLec explica la narrativa a uns infants abans de procedir a fer algunes activitats lesctoescriptores. Els nens i nenes escolten ben concentrats perquè, talment com en Lec, també volen aprendre a llegir i a escriure millor! 

 

Petit taller d'escriptura de contes al centre obert Pere Tarrés de Poblesec

Petit taller d'escriptura de contes al centre obert Pere Tarrés de Poblesec

Aquesta setmana hem fet un breu taller d’escriptura de contes al centre obert de la Fundació Pere Tarrés al Poblesec. Hem escrit un conte col·lectiu i després els infants han dibuixat una coberta inspirada en la història que han creat. Mireu quins escriptors tan simpàtics i talentosos!

 

Gravació al centre obert Pere Tarrés de Poblenou

Gravació al centre obert Pere Tarrés de Poblenou

Aquests dies hem realitzat algunes gravacions al centre obert de la Fundació Pere Tarrés al Poblenou. L’objectiu de les imatges i dels enregistraments és apropar la nostra metodologia DLec a les persones interessades i, naturalment, també a tots els implicats en la seva implementació (mestres, educadors, famílies…). Per a això hem comptat amb els professionals de la productora ‘Vols vídeos?’ i amb la complicitat de tot l’equip de Diverse: d’aquesta manera, esperem poder mostrar-vos ben aviat el resultat d’aquestes jornades de feina per tal que estigueu encara més familiaritzats amb el mètode DLec i amb totes les fases, recursos i eines que el defineixen.