Política de privacitat

FUNDACIÓ DIVERSE LEARNING, com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollides per la fundació per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLE: FUNDACIÓ DIVERSE LEARNING
FINALITAT: Participació i Desenvolupament del Projecte DLEC
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat
DESTINATARIS: No es realitzaran transferències internacionals de dades
DRETS: Accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Pot consultar la informació addicional a continuació

Responsable

Identitat: FUNDACIÓ DIVERSE LEARNING
CIF: G66812595
Adreça: AV DIAGONAL, NUM. 409, 08028 BARCELONA – (BARCELONA)
Correu electrònic: info@fpdiverse.org
Telèfon: 627920297

Finalitat

Les dades personals que ens ha facilitat seran tractades per poder participar en el Projecte DLec, la metodologia i objectius del qual s’exposen a la nostra pàgina web.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per al desenvolupament del projecte i el treball de recerca posterior.

Legitimació

La base legal per al tractament de dades és el consentiment explícit del tutor legal.

Destinataris

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

  1. Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
  2. Empreses encarregades del tractament de dades i proveïdors que prestin serveis a la societat (p. ex., proveïdors de serveis informàtics, empreses de tractament de dades…)
DRETS DE L’USUARI

Dret d’accés: Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen o no, així com a accedir a les seves dades personals.

Dret de rectificació: Té dret a demanar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.

Dret de supressió/dret a l’oblit: Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

Dret de limitació: Té dret a demanar la limitació del tractament de les dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat: Pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Dret d’ oposició: Es pot oposar al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran exercir els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes indicats en l’encapçalat i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DEL DRET DE PROTECCIÓ DE DADES”.

Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

[Última actualització: Gener 2021].