La lectura aporta una àmplia gamma de beneficis per al desenvolupament dels infants. A més de fomentar la lectura a l’escola, fer-ho a casa, on l’entorn familiar i l’exposició al llenguatge són claus, contribuirà significativament a augmentar l’interès de l’infant per la lectura. Abans de continuar amb aquest article, hem de recordar que quan llegim a casa és important adaptar els contes a l’edat, el ritme i les preferències individuals de cada nen o nena. 

6 beneficis de la lectura per al desenvolupament dels infants 

Aquí destaquem sis beneficis clau de llegir contes a les criatures. Fomentar la lectura a casa serveix per a: 

  1. Enfortir els vincles familiars. Compartir moments tranquils i amb un enfocament didàctic amb els nostres fills i filles mitjançant la lectura enforteix els vincles familiars. Endinsar-se en la narració, conèixer els personatges i descobrir noves històries plegats és una experiència enriquidora per a tots els membres de la llar. 
  1. Estimular l’aprenentatge de la lectoescriptura i desenvolupar la competència lingüística. La lectura és una excel·lent manera d’introduir els infants en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Gràcies a la lectura, els i les petits/es aprenen nou vocabulari de forma divertida. El component lúdic és essencial per ensenyar a llegir i a escriure. D’altra banda, hem de tenir en compte el nivell lector en què es troba cada nen i cada nena: fins que tinguin sis o set anys som els adults els qui llegim els contes. A partir d’aquesta edat, els nens/es han après les lletres, saben separar les paraules per síl·labes i solen començar a llegir, per la qual cosa podem intercalar la lectura per part de l’adult amb moments en què el nen o la nena llegeixi sol/a. 
  1. Millorar la concentració, la memòria i la comprensió. El mateix fet de dedicar temps a llegir ajuda els petits i petites de casa a desenvolupar la memòria, podent evocar allò après al tornar a llegir un nou capítol o conte. Llegint també van adquirint la capacitat de mantenir l’atenció en la tasca i de concentrar-se, amb la qual cosa també milloren la seva comprensió lectora. 
  1. Transmetre valors i explorar les emocions. A través de les històries, es transmeten valors i s’apropa els nens i les nenes al món de les emocions. Els contes són eines útils per ensenyar valors com la confiança i l’empatia, facilitant la comprensió de conceptes abstractes mitjançant les històries que els llegim i les il·lustracions que veuen. Així, facilitem que els/les petits/es comencin a reconèixer i a gestionar les emocions. 
  1. Potenciar la creativitat i la imaginació. La lectura de contes potencia la creativitat i la imaginació, estimulant el desenvolupament neuronal dels nens i les nenes. Els diferents estímuls que reben en llegir històries diverses desperten la seva curiositat i fomenten el pensament alternatiu. 
  1. Desenvolupar aspectes psicològics i fomentar l’empatia. Ja sigui amb contes sobre cultures o països diversos, o amb personatges fantàstics i històries inventades, contribuïm al desenvolupament psicològic dels i les petits/es lectors/es. Els infants empatitzen i se senten identificats ràpidament amb el que llegeixen i, com a conseqüència, es propicien punts de vista més plurals i integradors, millorant l’estat d’ànim general dels nens/es. 

En resum, són molts els beneficis que els contes aporten en el procés d’aprenentatge: no només fomenten el gust per la lectura i estimulen les capacitats cognitives dels nens i nenes, sinó que també els prepara per a la vida, ja que la lectura és una font de coneixements i valors que els permeten entendre el món i fomenten el pensament crític, beneficiant així el seu desenvolupament integral. 

Diversitat de temàtiques, temàtiques sobre diversitat 

Pel que fa a les temàtiques dels contes infantils, n’hi ha moltes entre les quals triar: des dels que tracten les emocions o fomenten valors, passant per les històries de viatges, fins als contes protagonitzats per animals.  

Així mateix, com hem esmentat, incloure elements (reals o imaginaris) que representen la diversitat estimula el desenvolupament psicològic dels nens i nenes. Històries amb varietat de personatges i cultures, descripcions de paisatges o llocs desconeguts pels més petits/es…, els obrirà les portes a nous escenaris i, en algun cas, els farà reflexionar sobre la realitat. Als infants els fascina explorar i descobrir el món, i integren la diversitat de forma natural. 

La lectoescriptura, motor per a l’èxit escolar  

D’altra banda, l’aprenentatge de la lectoescriptura representa un motor de canvi per aconseguir l’èxit acadèmic, la qual cosa determinarà la vida de l’infant de forma global. Per tant, cal fomentar l’aprenentatge de la lectoescriptura, tant a casa com a l’escola, des d’etapes educatives primerenques (infantil i primer cicle de primària) com a base per adquirir altres aprenentatges que garanteixin el desenvolupament cognitiu global de la persona. 

En conclusió, cal estimular les criatures per tal que trobin el gust a llegir. I això com ho podem aconseguir? A continuació expliquem com fomentar la lectura a casa i connectar els infants amb la literatura. 

 

Com impulsar la lectura a casa  

Com a agent clau en l’educació, el suport i l’acompanyament en la lectura que la família fa des de casa és cabdal per garantir que el nen o nena adquireixi els aprenentatges esperats. 

En conclusió, en proporcionar-los el suport i els estímuls adequats, els nens i les nenes estaran preparats/des per aprendre a llegir. 

Així que per fomentar l’hàbit lector entre els nens i nenes, hem de crear el context adequat a casa, apropar els llibres a les criatures i llegir plegats, tot donant-los aquest impuls necessari i continuat perquè les paraules despleguin tot el seu poder. 

Recordem el lema del nostre Programa DLec: “Per saber interpretar el món, primer cal aprendre a llegir-lo”.