Transparència

Transparència

Creiem en el compromís i l’evidència per a generar impactes socials significatius.

Creiem en el compromís i l’evidència per a generar impactes socials significatius.

Propòsit, missió i activitats

La Fundació Privada Diverse, número d’identitat CIF G-G66812595, va ser inscrita l’any 2016 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2982. En estar catalogada com a fundació benèfica, Diverse està emparada per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les organitzacions sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge.

La missió de Fundació Diverse és treballar per un món on tots els infants tinguin l’oportunitat de desenvolupar el seu potencial sense tenir-ne en compte la situació social ni econòmica.

Beneficiaris atesos

Els beneficiaris de la Fundació són diversos segons els criteris i propòsits de la missió i acció de la Fundació. El Patronat escollirà els beneficiaris atenent criteris d’imparcialitat i no discriminació entre els col·lectius que sol·licitin els serveis que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics de cada projecte.

Quant als beneficiaris atesos, podeu obtenir-ne més detalls consultant la nostra memòria.

Els òrgans de govern

Com a entitat registrada 501, la Fundació Diverse està administrada per un patronat constituït per voluntaris de procedències diverses.

Estructura organitzativa

Document encara no disponible. Properament. (PDF)

Adreces de contacte

Avda. Diagonal, 409, 4ª planta
08008 Barcelona
info@fpdiverse.org

Política de privacitat de la web

Identificador d’inscripció al

Registre de grups d’interès

Fundació Diverse no està inscrita a cap registre de grups d’interés.

La Fundació Diverse forma part de: