Impacte social

Impacte social

Un món més igualitari, equitatiu i integrador és el nostre motor per al canvi.

Un món més igualitari, equitatiu i integrador és el nostre motor per al canvi.

La nostra aportació als
Objectius de Desenvolupament Sostenible

Donem suport als col·lectius més vulnerables de la infància, atorgant els recursos necessaris per a afavorir la seva confiança i motivació respecte a l’aprenentatge a fi d’aconseguir, així, un major èxit acadèmic. La Fundació Diverse vol contribuir activament a l’Agenda per al Desenvolupament Sostenible de 2030, centrant-nos en quatre Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Objectius de desenvolupament sostenible Català
Objectius de desenvolupament sostenible Català

Les nostres memòries d’activitat