La publicació del darrer informe PISA ha rebel·lat un descens significatiu dels resultats en comprensió lectora (a Catalunya, 2 cursos enrere respecte l’esperat) i en matemàtiques (1 curs i mig). La difusió d’aquests resultats ha obert la porta a la reflexió i al debat entre la comunitat educativa i en el conjunt de la societat. L’impacte generat arran de l’informe no és una qüestió menor, ja que ambdós aprenentatges són un indicador de la qualitat del nostre sistema educatiu (de fet, la comprensió lectora i les matemàtiques són les competències específiques del nou model de currículum), apart de ser competències clau per al desenvolupament dels infants i els joves. 

A banda de l’àmbit polític, des d’on ja s’han posat en marxa una sèrie de mesures amb l’objectiu de revertir la situació, l’informe també ha tingut una gran repercussió mediàtica: nombrosos experts del món educatiu han estat entrevistats pels mitjans per donar la seva visió sobre la qualitat del sistema educatiu, incidint concretament en l’aprenentatge de la lectoescriptura.

El mètode més eficaç per aprendre a llegir 

Hi ha un consens generalitzat pel que fa als mètodes per aprendre a llegir i a escriure correctament. Els experts consultats coincideixen que, per garantir una bona adquisició d’aquesta competència, el millor és combinar els 2 principals mètodes d’aprenentatge: el mètode fonètic i el global. És a dir, cal intervenir en paral·lel i de manera sistemàtica en les dues rutes d’adquisició: el processament fonològic i el processament lèxic. Ho asseguren els especialistes i també l’evidència científica, que demostra que és la pràctica educativa més eficaç per garantir resultats en l’adquisició de la lectoescriptura. 

En què consisteixen les 2 rutes d’aprenentatge de la lectoescriptura més comunes? 

 • La ruta fonològica es basa a aprendre, en primer lloc, els sons senzills per després combinar diversos sons per formar síl·labes i paraules i així, aconseguir de manera progressiva, l’adquisició de la lectura i l’escriptura. Aquest mètode suposa treballar la capacitat d’escolta i la identificació i l’ús dels fonemes o patrons de so. S’ensenya a l’alumnat, de forma sistemàtica, la relació entre els sons i les grafies que els representen. 
 • En canvi, la ruta lèxica permet llegir directament les paraules o, fins i tot, les frases, identificant de manera global les paraules i, en conseqüència, les frases. A partir de frases i paraules s’arriba a les síl·labes i grafies que les componen. Es comença per les paraules més familiars per als nens i nenes i es va estenent aquest aprenentatge a noves paraules, per anar incrementant el vocabulari visual. 

La metodologia del Programa DLec ha estat concebuda per expertes en logopèdia i neuropsicologia de la Fundació Diverse, i s’ha dissenyat per intervenir de manera precoç i sistematitzada en base a aquest enfocament, combinant els 2 mètodes didàctics. 

La nostra metodologia s’estructura de manera sistemàtica i jerarquitzada en 7 àrees d’intervenció diferents:

Així mateix, l’evidència també mostra que un abordatge en edats primerenques mitjançant pràctiques d’intervenció i materials d’avantguarda afavoreix que els infants assoleixin una competència lectora de qualitat al llarg del cicle mitjà de primària, a la vegada que generen un impacte neurobiològic positiu en el cervell de l’infant (Shaywiz SE i Shaywitz BA. Paying attention to reading: the neurobiology of reading and dyslexia).

D’altra banda, l’acompanyament als docents, a les famílies i als mateixos infants  al llarg de tota l’etapa educativa és vital per a garantir l’èxit en l’adquisició de la lectoescriptura. Des de Diverse, oferim suport pedagògic i professional i acompanyament a tots els agents implicats en aquest procés: famílies, alumnes i docents, mitjançant el Programa DLec. El nostre objectiu és preparar els infants per al futur que els espera, la qual cosa passa per garantir un bon nivell lectoescriptor, base per a adquirir els altres aprenentatges i, per tant, clau per al seu desenvolupament global. 

Gràcies al model metodològic del Programa DLec, assegurem l’aprenentatge de la lectoescriptura a les aules. Concretament, els motius que garanteixen l’eficàcia del nostre programa són:

 • La combinació dels 2 principals mètodes d’aprenentatge: el mètode fonètic i el global
 • L’evidència científica sobre la que es fonamenta
 • L’enfocament global de la seva implementació: intervenció directa i acompanyament a tot l’entorn educatiu
 • L’experiència i els coneixements acumulats des de la seva posada en marxa

Especialista de Diverse aplicant la metodologia fdel programa DLec en una aulaA més, amb el Programa DLec intervenim en el moment òptim de l’aprenentatge dels infants, atenent-los de manera personalitzada i adequada davant dels obstacles que puguin manifestar.

 

El nostre objectiu: tractar les dificultats d’aprenentatge per a vetllar per la igualtat d’oportunitats 

El Programa DLec té, a més, una mirada social ja que se centra en infants i centres d’entorns vulnerables, concretament, s’adreça a escoles de màxima complexitat i centres socioeducatius de zones en risc. L’educació i, per tant, l’alfabetització, actua com a igualador social i com a palanca per promoure l’èxit personal i socioeconòmic, frenant l’abandonament prematur del sistema educatiu. Per això, els infants en risc d’exclusió social són el col·lectiu en què més èmfasi posem: treballem des de la convicció que, amb la intervenció adequada, els nens i nenes en situació de vulnerabilitat, procedència i llengua materna d’altres orígens diferents al català, amb accés tardà al sistema educatiu o amb altres factors desafavoridors, tindran les eines per entrenar les pròpies habilitats amb vista a constituir una bona capacitat lectoescriptora que possibiliti l’aprenentatge d’altres competències i promogui una bona autoestima, independentment del seu entorn cultural i socioeconòmic.  

Amb el Programa DLec col·laborem en la millora del sistema educatiu mitjançant el foment de l’aprenentatge de la lectoescriptura, a l’hora que vetllem per la igualtat educativa.

ON ACTUEM 

El programa està cada vegada més present a escoles i centres oberts de la zona de Barcelona. Gràcies al seu èxit, el Programa DLec ha anat guanyant prestigi entre la comunitat educativa i cada any s’ha implementat a nous centres. Actualment, el curs 2023-2024, 7 escoles de la zona de Barcelona i 11 centres de la Fundació Pere Tarrés, Creu Roja, Fundació Marianao i Fundació Pere Closa (les dues últimes del programa Proinfància de “la Caixa”), l’estan aplicant. Concretament, són:

 1. Escola Eduard Marquina, de Barcelona
 2. Escola Lestonnac, de Badalona
 3. Escola Drassanes, de Barcelona
 4. Escola El Turó, de Montcada i Reixac – Barcelona
 5. Escola Vedruna Àngels, de Barcelona
 6. Escola Juan Salamero, de Gavà
 7. Institut Escola La Mina, de Sant Adrià del Besòs
 1. Centre Socioeducatiu Fundació Pere Tarrés – Poblenou, de Barcelona
 2. Centre Socioeducatiu Fundació Pere Tarrés – Sant Adrià del Besòs
 3. Centre Socioeducatiu Fundació Pere Tarrés – Poble Sec, de Barcelona
 4. Centre Socioeducatiu Fundació Pere Tarrés – Raval, de Barcelona
 5. Fundació Marianao, de Sant Boi de Llobregat
 6. Creu Roja – Badia del Vallès
 7. Creu Roja – Sabadell
 8. Creu Roja – Cerdanyola del Vallès
 9. Creu Roja – Santa Coloma de Gramanet
 10. Centre Obert de la Fundació Carles Blanch – Sant Jaume, de Badalona
 11. Centre Obert de la Fundació Pere Closa – La Colla, de Badalona

Què diuen del Programa DLec

 

Les professionals – docents i educadores:

 

“Com a membre de l’equip directiu, la sensació és que tots i totes les docents estan molt contents que haguem implementat el Programa DLec a l’escola i ja s’estan començant a veure els resultats positius en els avenços de l’alumnat. Pensem que apostar pel programa ha estat un encert i confiem que aviat en tindrem evidències.”

Laura, Cap d’estudis de l’escola Juan Salamero, de Gavà.

 

“El programa DLec és molt engrescador per als infants. Jo el definiria com el binomi perfecte entre l’aprenentatge de la lectoescriptura i la motivació. De fet, en una de les darreres sessions, un dels alumnes em va dir “¿Cuándo vienen a ver cómo lo hacemos?” Com que hem tingut un bon acompanyament per presentar i posar en marxa les activitats, els nens i les nenes han anat millorant la seva competència i tenen interés a mostrar i explicar aquest progrés.”

Imma, docent de l’escola Juan Salamero, de Gavà.

 

“El Programa DLec ha transformat l’aprenentatge de la lectoescriptura al nostre centre. La seva metodologia creativa i innovadora captiva els nostres infants, els submergeix en una gran aventura interactiva de la qual són protagonistes. Després d’un any d’implementació del programa, observem que els seus coneixements estan més consolidats, fet que els aporta una major confiança a l’hora de llegir i escriure.”

Èrika, tècnica del projecte Promoció de l’Èxit Escolar de Creu Roja Sabadell.

Les famílies:

“El fet que la Mireia estigui formant part del Programa DLec està essent molt positiu: s’ha llançat a llegir i a escriure. Les seves mestres també han notat un gran canvi en la seva competència lectora i escriptora. Ara mostra molt més interés en aquest camp i se sent més segura davant d’un llibre. Només puc estar agraïda amb la Fundació Diverse perquè els resultats en el seu aprenentatge són molt satisfactoris. Son un gran equip!”

Mireia, mare de la Mireia, participant del programa DLec al centre de la Fundació Pere Tarrés – Raval.

 

Els infants:

“A mi m’agrada molt jugar amb en Lec, el gosset de les històries que llegim. També m’agrada estar amb l’Aina, amb qui he aprés a llegir. Voldria seguir aprenent més coses com ho he fet aquests anys. Ha valgut molt la pena! Jo estic molt content, i per això recomanaria a tots els meus companys fer el Programa DLec”. 

Gianfranco, participant al Programa DLec des de fa 3 anys al centre de la Fundació Pere Tarrés – Poble Nou.

 

Per saber més sobre el Programa DLec, pots visitar la nostra pàgina web: Programa DLec|Per saber interpretar el món, cal aprendre a llegir-lo (somdlec.org)