En el marc del Dia Internacional de Conscienciació sobre els Trastorns del Desenvolupament del Llenguatge, des de la Fundació Diverse volem recalcar el nostre suport als infants amb trastorns del neurodesenvolupament, com el del desenvolupament del llenguatge

S’estima que aproximadament un 7% de la població infantil (Norbury et al., 2016) trastorn del desenvolupament del lllenguatge (TDL), una afectació en el neurodesenvolupament que pot incidir en els diferents components del llenguatge oral (fonològic, morfosintàctic, semàntic i pragmàtic), a nivell comprensiu i/o expressiu, afectant, per tant, a la capacitat per organitzar el pensament i expressar les idees.  

El TDL és una alteració en l’adquisició del desenvolupament del llenguatge inesperada, és a dir, no està justificada per cap causa física, neurològica, intel·lectual ni sensorial en unes condicions socials adequades. Aquest tipus de trastorn es manifesta amb un inici tardà i un desenvolupament lent i dificultós del llenguatge, i per tant, esdevé un factor de risc per l’adquisició d’aprenentatges i el futur acadèmic de l’infant. Per això, la detecció primerenca és clau per a poder començar una intervenció el més aviat possible amb un/a professional especialitzat.  

Avui, amb motiu del Dia Internacional de Conscienciació sobre els Trastorns del Desenvolupament del Llenguatge, des de Diverse reiterem el nostre compromís amb els infants que presenten aquesta condició. 

Vetllem per ladquisició de les competències bàsiques i l’èxit escolar de tot l’alumnat

Siguin quines siguin les condicions funcionals, comunicatives, lingüístiques, cognitives o socioemocionals dels infants, mitjançant els nostres programes educatius, donem suport a nens i nenes en situacions desafavorides, inclosos aquells amb trastorns del neurodesenvolupament i trastorns d’aprenentatge, per tal d’afavorir el seu èxit acadèmic. 

El nostre equip de logopedes, neuropsicòlogues i psicòlogues treballem des de la convicció que, amb la intervenció adequada, aquests infants tindran les eines necessàries per entrenar les seves habilitats i trobar les estratègies necessàries per fer front als diferents obstacles a nivell acadèmic que el trastorn pugui ocasionar. 

Ja que un/a nen/a amb TDL que no rebi suport es trobarà amb dificultats per seguir el ritme de la classe i tindrà un desenvolupament del llenguatge oral deficient, fet que repercutirà, en conseqüència, en l’aprenentatge de la lectoescriptura i en el seu nivell escolar. D’altra banda, les seves relacions socials també es veuran compromeses. Perquè, recordem-ho: el llenguatge és una eina essencial per a la comunicació i és indispensable per adquirir els diferents aprenentatges en l’etapa escolar, així com per al desenvolupament personal, social i el futur professional de l’infant. 

Com podem donar suport a l’infant des de casa?

És fonamental donar suport al nen/a amb TDL també des de casa seguint les pautes que indiqui l’especialista i/o logopeda. Qualsevol experiència comunicativa serà benvinguda: ensenyar-li noves paraules i expressions, interactuar amb ell/a a través de preguntes i respostes, fomentar l’hàbit de la lectura, llegir cartells al carrer o al supermercat, cantar cançons, fomentar la seva socialització amb altres infants a través d’activitats i jocs…

Programes educatius de la Fundació Diverse

Els nostres programes, basats en l’evidència científica, involucren a tota la comunitat educativa: infants, famílies, mestres, terapeutes i especialistes. 

  • Amb el nostre programa DLec ens enfoquem en la intervenció específica de les dificultats lectoescriptores. Per a descobrir-lo, entra a Programa DLec
  • El programa DTotes detecta, avalua i personalitza la intervenció en l’alumnat segons els seus processos evolutius, relacionals i d’aprenentatge, focalitzant-nos en les diferències en l’àmbit comunicatiu, lingüístic, cognitiu, socioemocional i/o funcional que presenti. Per a descobrir-lo, entra a DTotes.
  • Gràcies al programa TECLA els infants milloren l’aprenentatge a través de pedagogies maker alhora que es fomenten les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques (STEAM) entre alumnes d’educació primària i secundària, generant oportunitats educatives equitatives entre nenes i nens. 

 

T’interessa participar-hi?

Si ets una escola o un centre obert i creus que els nostres programes us poden ajudar, escriu-nos a info@fpdiverse.org.