El mes de juliol continuem aplicant la metodologia DLec als centres oberts on estem presents. El mètode DLec pretén afavorir que els infants amb diferents nivells d’habilitat lectoescriptora puguin aprendre a llegir i a escriure amb l’ajut d’un suport visual i logístic i d’una narrativa que els permeti ampliar el seu ventall lèxic i entrenar la seva expressió i compressió orals. En Lec és el gosset protagonista de la narrativa DLec: és amb en Lec, justament, que els infants s’introdueixen en l’aprenentatge de la lectoescriptura i en el descobriment de les diferents tipologies textuals; tot plegat adaptat sempre al seu nivell lectoescriptor i a l’etapa educativa que els correspon. La metodologia DLec es distribueix en tres fases: preventiva, grupal i intensiva, sent la intensiva una fase reservada per als nens i nenes amb més dificultats d’aprenentatge.

A la imatge observem com una professional experta en DLec explica la narrativa a uns infants abans de procedir a fer algunes activitats lesctoescriptores. Els nens i nenes escolten ben concentrats perquè, talment com en Lec, també volen aprendre a llegir i a escriure millor!