Durant el mes de juliol continuem aplicant la metodologia DLec als centres oberts on estem presents. El programa DLec pretén afavorir que els infants amb diferents nivells d’habilitat lectoescriptora puguin aprendre a llegir i a escriure amb l’ajut d’un suport visual i logístic i d’una narrativa que els permeti ampliar el seu ventall lèxic i entrenar la seva expressió i compressió orals. En Lec és el gosset protagonista de la narrativa DLec: és en Lec, justament, amb qui els infants s’introdueixen en l’aprenentatge de la lectoescriptura i en el descobriment de les diferents tipologies textuals; tot plegat adaptat sempre al seu nivell lectoescriptor i a l’etapa educativa que els correspon. La metodologia DLec es distribueix en tres fases: preventiva, grupal i intensiva, sent la intensiva una fase reservada per als nens i nenes amb més dificultats d’aprenentatge.

A la imatge observem com una professional experta en DLec explica la narrativa a uns infants abans de procedir a fer algunes activitats lesctoescriptores. Els nens i nenes l’escolten ben concentrats perquè, talment com en Lec, també volen aprendre a llegir i a escriure millor!