La Identitat TECLA

TECLA és un projecte d’innovació pedagògica creat per FabLab Barcelona i Diverse que acompanya a les escoles d’alta i màxima complexitat en el seu procés de transformació cap a un aprenentatge significatiu i vivencial. El programa TECLA potencia en els i les alumnes el coneixement, la percepció d’autoeficàcia i la contextualització en la seva vida diària en les àrees de Ciència, Tecnologia, Arts, Enginyeria i Matemàtiques (STEAM) per promoure l’equitat, la inclusió i la justícia social.

La Finalitat

TECLA promou la creació d’entorns i experiències d’aprenentatge per projectes significatius integrant les àrees STEAM on l’infant es situa al centre com a protagonista. Creiem fermament que el coneixement, l’apropament i la funcionalitat en les habilitats relacionades amb aquestes àrees és un dret universal que possibilita noves oportunitats per tot l’alumnat, afavorint el seu desenvolupament com a persones crítiques, compromeses, responsables, creatives i preparades per adaptar-se a l’entorn i afrontar reptes de present i futur. TECLA té com a objectius:

Desmitificar

Millorar la percepció d’autoeficàcia i l’apropament de les àrees STEAM en infants de contextos socialment vulnerables, a partir de situacions d’aprenentatge significatives i naturals en l’entorn comunitari de l’infant.

Co-dissenyar

Treballar conjuntament amb la comunitat educativa en la programació de seqüències didàctiques i entorns STEAM.

Acompanyar

A través del suport formatiu, assessorament i capacitació tecnològica i la innovació pedagògica a docents, direcció i persones referents entenent el seu context i singularitat.

La Filosofia Maker

TECLA és un projecte dissenyat sota els principis de l’aprenentatge actiu centrat en el FER que fomenta l’exploració, la reflexió, l’aprenentatge autònom i el treball cooperatiu, fent un ús significatiu i coherent de la fabricació digital i la tecnologia. Seguint la seqüència didàctica del model 5E (International Science Teaching Foundation), els docents desenvolupen noves propostes per la seva programació didàctica.

A través de processos de co-creació amb la comunitat educativa TECLA proporciona l’acompanyament, el suport formatiu, la capacitació tecnològica i la innovació pedagògica necessaris per consolidar l’aprenentatge per projectes Maker des de la mirada STEAM com a línia pedagògica de centre.

Implica’t!

Etapa de motivació

Explora!

Etapa per destapar curiositat i fomentar la “recerca”

Explica!

Etapa on expliquen i comparteixen el coneixement i resultat de recerca

Elabora!

Etapa on apliquen el que han aprés

Avalua!

Avaluar i donar feedback

Com ho fem?

TECLA s’adreça als centres educatius d’alta i màxima complexitat, als claustres i als infants de primària en risc d’exclusió social d’entorns vulnerables que vulguin incorporar la mirada STEAM i Maker a la seva metodologia. Implementem i acompanyem al centre al llarg de 3 cursos:

Xarxa TECLA

TECLA la configuren les persones i entitats d’entorns multidisciplinaris (educatiu, creatiu, artístic, científic-tecnològic) implicades en la transformació del món educatiu i el futur dels infants.

Altres entitats i persones que hi col·laboren:

Xarxa TECLA

TECLA la configuren les persones i entitats d’entorns multidisciplinaris (educatiu, creatiu, artístic, científic-tecnològic) implicades en la transformació del món educatiu i el futur dels infants.

Altres entitats i persones que hi col·laboren:

Impacte TECLA

0

INFANTS
ATESOS

0

DOCENTS
ACOMPANYATS

0

CENTRES
IMPLEMENTATS

0

PROJECTES
TECLA

Comunitat

A TECLA compartim coneixement, bones pràctiques, recursos, eines i metodologia teixint una comunitat presencial i digital

Recerca i publicacions

Si encara vols més informació i bibliografia sobre STEAM i els fonaments del projecte TECLA,
no et perdis les referències que hem recopilat per a tu.

VÍDEO

Títol al vídeo enllaçat en el link

VÍDEO

Títol al vídeo enllaçat en el link

VÍDEO

Títol al vídeo enllaçat en el link

VÍDEO

Títol al vídeo enllaçat en el link

VÍDEO

Títol al vídeo enllaçat en el link

VÍDEO

Títol al vídeo enllaçat en el link

TECLA en primera persona