La identitat TECLA

TECLA és un projecte d’innovació pedagògica creat per FabLab Barcelona i Diverse que acompanya les escoles d’alta i màxima complexitat en el seu procés de transformació cap a un aprenentatge significatiu i vivencial. El programa TECLA potencia en els i les alumnes el coneixement, la percepció d’autoeficàcia i la contextualització en la seva vida diària de les àrees de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques (STEAM) per promoure l’equitat, la inclusió i la justícia social.

La finalitat

TECLA promou la creació d’entorns i experiències d’aprenentatge per projectes significatius integrant les àrees STEAM, on l’infant se situa al centre com a protagonista. Creiem fermament que el coneixement, l’apropament i la funcionalitat en les habilitats relacionades amb aquestes àrees és un dret universal que possibilita noves oportunitats per tot l’alumnat, afavorint el seu desenvolupament com a persones crítiques, compromeses, responsables, creatives i preparades per adaptar-se a l’entorn i afrontar reptes de present i futur. TECLA té com a objectius:

Desmitificar

Millorar la percepció d’autoeficàcia i l’apropament de les àrees STEAM en infants de contextos socialment vulnerables, a partir de situacions d’aprenentatge significatives i naturals en l’entorn comunitari de l’infant.

Co-dissenyar

Treballar conjuntament amb la comunitat educativa en la programació de seqüències didàctiques i entorns STEAM.

Acompanyar

A través del suport formatiu, assessorament i capacitació tecnològica i la innovació pedagògica a docents, direcció i persones referents, entenent el seu context i singularitat.

La filosofia maker

TECLA és un projecte dissenyat sota els principis de l’aprenentatge actiu centrat en el FER, que fomenta l’exploració, la reflexió, l’aprenentatge autònom i el treball cooperatiu, fent un ús significatiu i coherent de la fabricació digital i la tecnologia. Seguint la seqüència didàctica del model 5E (International Science Teaching Foundation), els i les docents desenvolupen noves propostes per la seva programació didàctica.

A través de processos de co-creació amb la comunitat educativa, TECLA proporciona l’acompanyament, el suport formatiu, la capacitació tecnològica i la innovació pedagògica necessaris per consolidar l’aprenentatge per projectes maker des de la mirada STEAM com a línia pedagògica de centre.

Implica’t!

Etapa de motivació

Explora!

Etapa per destapar curiositat i fomentar la “recerca”

Explica!

Etapa on expliquen i comparteixen el coneixement i resultat de recerca

Elabora!

Etapa on apliquen el que han aprés

Avalua!

Avaluar i donar feedback

Com ho fem?

TECLA s’adreça als centres educatius d’alta i màxima complexitat, als claustres i als infants de primària en risc d’exclusió social d’entorns vulnerables que vulguin incorporar la mirada STEAM i maker a la seva metodologia. Implementem i acompanyem al centre al llarg de 3 cursos:

Xarxa TECLA

Les 5 escoles on actualment s’implementa el programa TECLA són:

  • l’IE Puig i Gairalt, de l’Hospitalet de Llobregat
  • lEscola Charlie Rivel, de l’Hospitalet de Llobregat
  • l’IE Rafael Alberti, de Badalona
  • l’Escola Miguel Hernández, de Badalona
  • l’Escola Voramar, de Barcelona

TECLA la configuren les persones i entitats d’entorns multidisciplinars (educatiu, creatiu, artístic, científic-tecnològic) implicades en la transformació del món educatiu i el futur dels infants. Per consultar les altres entitats i persones que hi col·laboren, visiteu aquesta pàgina.

Impacte TECLA

0

INFANTS
ATESOS

0

DOCENTS
ACOMPANYATS

0

CENTRES ON
S’IMPLEMENTA

0

PROJECTES
TECLA

Comunitat

A TECLA compartim coneixement, bones pràctiques, recursos, eines i metodologia teixint una comunitat presencial i digital