Consentiment informat
per a la participació al programa DLec

El programa DLec, un projecte de la Fundació Privada Diverse,
està centrat en el suport per a l’aprenentatge de tots els infants que es troben en una situació socialment vulnerable.

El programa DLec vetlla perquè tots els infants tinguin els recursos necessaris i l’oportunitat d’aprendre a llegir i escriure correctament.

El programa DLec es desenvolupa a l’escola on assisteix el vostre fill/a. Per poder beneficiar-se d’aquest programa necessitem el vostre consentiment. A continuació us expliquem el de manera detallada en què consisteix:

L’objectiu principal és la validació d’un mètode de treball de la lectoescriptura en català que permeti donar el suport i els recursos necessaris a l’àmbit educatiu, i així, afavorir que tots els infants tinguin l’oportunitat d’assolir una bona competència en aquesta àrea.

Diferents beneficis se’n deriven de la participació en aquest estudi:

 • Obtenció del perfil lector dels vostre fill/a: Aquest perfil permetrà poder donar al vostre fill/a el suport que necessita per seguir aprenent. Aquesta informació es compartirà amb el mestre/a perquè també pugui ajudar al vostre fill/a a adquirir les competències en lectura i escriptura.
 • Formació, seguiment i assessorament a l’equip docent per tal de què pugi ajudar millor al vostre fill/a a aprendre a llegir i a escriure.
 • La possibilitat de detectar possibles dificultats d’aprenentatge i rebre el suport necessari.
 • Finalment, el fet de participar en un estudi d’aquest tipus generarà beneficis indirectes a tot el sector educatiu, ja que, si aconseguim, amb la vostra ajuda, establir un mètode fiable de treball de la lectoescriptura, molts més infants se’n podran beneficiar en un futur.
 1. En primer lloc es durà a terme una petita avaluació per determinar el perfil lector del vostre fill/a.
 2. Seguidament, es procedirà a establir diferents nivells d’intervenció a l’aula, dels quals participaran alguns dels infants en funció de les seves necessitats. Els mestres amb el suport dels professionals del programa DLec faran ús de d’una metodologia específica juntament amb diferents recursos per tal d’ajudar al vostre fill/a a aprendre a llegir i a escriure correctament.
 3. Els professionals del programa DLec faran un seguiment i assessorament als pares per tal de donar-los tot el suport que necessitin en relació amb els aprenentatges del seu fill/a.

Per poder dur a terme el programa DLec necessitem tenir accés a algunes dades demogràfiques i dels diferents resultats obtinguts en l’avaluació del perfil lector del vostre fill/a, us les especifiquem a continuació:

 • Nom
 • Núm. llengües parlades a casa
 • Any arribada progenitors al país (si s’escau)
 • Cognom
 • Edat escolarització
 • Nivell estudis progenitors
 • Nacionalitat
 • Nº Persones a casa
 • Diagnòstic (si s’escau)
 • Data de naixement
 • Nom progenitors
 • Institució derivació
 • Nacionalitat progenitors
 • Correu
 • Telèfon
 • Any de residència al país
 • Nº Progenitors
 • Escola
 • Dominància manual
 • Professió tutors
 • Llengua materna
 • Edat progenitors

De conformitat amb el què s’estableix en el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679/UE, de 27 d’abril, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un fitxer amb les següents característiques.

Informació bàsica

 • Responsable: FUNDACIÓ PRIVA DIVERSE LEARNING
 • Finalitat: Participació en el projecte DLEC
 • Legitimació: Consentiment de l’interessat
 • Destinataris: No es realitzaran transferències internacionals de dades
 • Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició
 • Informació addicional: Pot consultar la informació addicional al nostre web
 • Identitat: FUNDACIÓ DIVERSE LEARNING
 • CIF: G66812595
 • Adreça: AV DIAGONAL, NUM. 611, 08028 BARCELONA – (BARCELONA)
 • Correu electrònic: info@fpdiverse.org
 • Telèfon: 627920297
 • Adreça postal: AV DIAGONAL, NUM. 611, 08028 BARCELONA – (BARCELONA)

Les dades personals de l’interessat són tractades per tal de poder participar al Projecte DLec explicat anteriorment.
Les dades es conservaran durant el temps necessari pel desenvolupament del projecte i el treball d’investigació posterior.

La base legal pel tractament de dades és el consentiment explícit del tutor legal.

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

 • Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
 • Empreses encarregades del tractament de dades i proveïdors que presten serveis a la societat (ex: proveïdors de serveis informàtics, centres d’atenció telefònica…)
 • Dret d’accés: Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació: Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.
 • Dret de supressió/dret a l’oblit: Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • Dret de limitació: Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret de portabilitat: Pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret d’oposició: Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran exercitar els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”.

Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.