I CONVOCATÒRIA

I CONVOCATÒRIA

DGrow és una convocatòria de la Fundació Diverse que neix amb la voluntat d’apostar per un projecte nou, concebut des de fora de la fundació, però coherent amb els valors i les tasques que defineixen la labor social de Diverse.

Creiem que hi ha moltes persones talentoses i amb grans iniciatives relacionades amb l’àmbit social que encaixarien a la perfecció dintre de la nostra filosofia. Per això, i perquè som conscients de les dificultats amb què sovint es troben les persones emprenedores en general i les emprenedores del tercer sector en particular, volem ajudar-les a fer realitat la seva idea amb tot el suport logístic, econòmic i humà que el projecte requereixi, amb vistes a fer-lo gran i viable i a créixer tots conjuntament mentre el duem a terme.

Què busquem

La convocatòria DGrow busca projectes en fase de desenvolupament que contribueixin a la integració social d’infants d’entre 0 i 12 anys i en risc d’exclusió social de tot el territori nacional.

Ens interessen les persones creatives, amb esperit emprenedor i idees noves, que busquin l’impacte social i que tinguin integritat i valor ètic. Concretament, els projectes presentats poden orientar-se cap els àmbits següents:

Educació

Educació

Projectes basats en models pedagògics específics que aspirin a millorar les competències educatives d’aquests infants en l’àmbit de l’educació formal i no formal.

Oci

Oci

Engloba qualsevol projecte enfocat a la creació de propostes d’oci sanes i sostenibles que siguin beneficioses per al desenvolupament físic i/o intel·lectual d’aquests infants.

Esport

Esport

Engloba els projectes que, mitjançant la pràctica d’exercici físic i altres activitats esportives, aportin beneficis físics, mentals i/o socials als infants als quals es destinen.

Cultura

Cultura

Engloba projectes enfocats a la creació o consolidació de bases socioafectives positives a través de l’art i la cultura.

Recerca

Recerca

Programes d’investigació centrats en mètodes, eines, propostes, anàlisis, reflexions i solucions per assolir la plena inclusió social d’aquests menors i la interacció social positiva amb la comunitat a la qual pertanyen.

Altres línies d'actuació

Altres línies d'actuació

Iniciatives que, cobrint àmbits diferents als anteriors, ajudin a la integració social i al ple desenvolupament intel·lectual, emocional, social, familiar i afectiu d’aquests infants.

Requisits de participació

  • Tenir la residència o el domicili fiscal a Espanya.
  • Dissenyar un àmbit d’actuació que s’emmarqui dins del territori espanyol.
  • Tenir la possibilitat de treballar un mínim de 10 hores a la setmana.
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

A més, en el cas de ser una entitat, caldrà:

  • Estar constituïdes legalment com a entitat en els estatuts i objectius de la qual es contempli la realització de projectes i activitats clarament relacionats amb l’objecte de la present convocatòria.
  • Ser una entitat amb un pressupost anual inferior al milió d’euros.

Què oferim

El projecte seleccionat en la convocatòria DGrow rebrà per part de la Fundació Diverse suport econòmic i assessorament professional per a la posada en marxa del projecte.

El projecte seleccionat en la convocatòria DGrow rebrà per part de la Fundació Diverse suport econòmic i assessorament professional per a la posada en marxa del projecte.

L’aportació econòmica serà de fins a 25.000 euros el primer any, i es podran rebre fins a 100.000 euros més al llarg dels dos anys següents.

L’aportació econòmica serà de fins a 25.000 euros el primer any, i es podran rebre fins a 100.000 euros més al llarg dels dos anys següents.

DESCARREGA’T AQUÍ
LES BASES COMPLETES

Contacta’ns

Pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic convocatoria@dgrow.org.
Estarem encantats de resoldre tots els teus dubtes i preguntes.

Convocatòria realitzada amb la col·laboració de: